Integritetspolicy

Detta är min privata blogg och dess innehåll behöver därför inte alls stämma överens med vad min arbetsgivare, Vänsterpartiet (där jag är passiv medlem), min familj eller någon annan organisation, företag eller person med anknytning till mig står för.
Jag lägger inte ut bilder på eller information om personer som inte givit sitt uttryckliga tillstånd till detta. Undantag kan dock göras om:

  1. Informationen/bilden/bilderna redan publicerats i media eller på internet.
  2. Informationen/bilden/bilderna kan publiceras på ett sådant sätt att det svårligen går att härröra till berörd(a) person(er).
  3. Det finns ett starkt intresse i att publicera informationen/bilderna.

Integritetspolicyn gäller även mina vänner och familjemedlemmar, i princip inga undantag görs. Någon enstaka gång kan visserligen en familjemedlem nämnas i något inlägg, men då aldrig vid namn. Detta gör även att exempelvis en flickvän eller kvinnlig släkting kan benämnas som “en tjej/kvinna jag känner” eller liknande. Allt för att anonymisera personen ifråga så långt det går. Jag kommenterar heller inte mitt jobb i detaljerade ordalag. Det är ingen hemlighet vad jag jobbar med, men har jag åsikter om situationen på jobbet diskuterar jag det med kolleger och chefer och inte i ett öppet forum på internet. 

Samarbeten och press

För information om mig, mitt företag och/eller min blogg liksom pressbilder, går det bra att kontakta mig på kontakt@telia.com eller 070-114 98 35.

För mig är det viktigt att hålla min blogg så ärlig som möjligt och att ge läsaren en rättvis bild av vad jag står för i alla lägen. Kompasskurs ska vara en plats för diskussion och debatt, men innehållet ska spegla sunda värderingar och det ska inte råda några som helst tvivel om var jag står i varje enskild sakfråga. Detta medför att jag ställer höga krav på att ha inflytande över innehållet i och utformningen av inlägg som skrivs på uppdrag av exempelvis olika företag.

Alla inlägg som skrivs inom ramen för ett samarbete att marknadsföra något, kommer i enlighet med marknadsföringslagen och vägledande domar tydligt markeras med texten “Inlägget skrivet i samarbete med (…)” eller liknande.

Fullständig villkor hittas på min hemsida Allkonstnären.

Samarbeten/sponsrade inlägg

Ett samarbete med mig/Kompasskurs.se innebär givetvis även en kostnad enligt en av mig fastställd prislista. Beroende på samarbetets art och andra omständigheter kan givetvis dessa priser omförhandlas. Till priserna tillkommer moms och för den som undrar, betalar jag givetvis skatt på pengarna jag tjänar på bloggen.

Betalning endast mot faktura, betalningsvillkor 20 dagar om inte annat specifikt avtalats.

Presenter och inbjudningar

Detta är ingen garanti för att det blir ett inlägg kring ämnet ifråga. Men finner jag presenten/inbjudan intressant och det hela passar in bra på bloggen i övrigt, blir det givetvis ett inlägg.

Pressutskick

Publiceras väldigt restriktivt, dessa skall smälta in bra med bloggens innehåll i övrigt för att publiceras.

Kontakt

Besök gärna min hemsida Allkonstnären

Kontaktuppgifter

Svartågatan 13
Bagarmossen, Stockholm 128 45
Sverige

Skicka ett meddelande

%d