Visar: 1 - 1 av 1 RESULTAT
Politik

Aktiv dödshjälp

Flera europeiska länder har på sistone legaliserat aktiv dödshjälp, eutanasi som det kallas på fackspråk. Senast var det Spanien och även Portugal står på tur för en sådan lag. Den spanska lagen, som ska träda i kraft i juni, ger personer som lider av en obotlig sjukdom och plågas av outhärdliga smärtor rätt att be sjukvården om hjälp att dö. Patienten måste själv be om denna hjälp två gånger och förfrågan måste godkännas av två läkare och en särskilt etisk kommitté inom sjukvården. Det blir samtidigt tillåtet för vårdpersonal att vägra medverka vid dödshjälp – ett slags samvetsklausul i lagen.