Flera europeiska länder har på sistone legaliserat aktiv dödshjälp, eutanasi som det kallas på fackspråk. Senast var det Spanien och även Portugal står på tur för en sådan lag. Den spanska lagen, som ska träda i kraft i juni, ger personer som lider av en obotlig sjukdom och plågas av outhärdliga smärtor rätt att be sjukvården om hjälp att dö. Patienten måste själv be om denna hjälp två gånger och förfrågan måste godkännas av två läkare och en särskilt etisk kommitté inom sjukvården. Det blir samtidigt tillåtet för vårdpersonal att vägra medverka vid dödshjälp – ett slags samvetsklausul i lagen. (Källa: SvD)
Jag tycker inte det är helt självklart, men någonstans lutar jag ändå åt att det är upp till var och en välja hur ens liv ska avslutas. Inte minst om man lider av obotlig sjukdom med svår smärta skulle man vissa fall kunna be om assisterad hjälp att avsluta sitt liv. Hur många som i slutändan skulle välja att ta sådan hjälp har jag ingen som helst aning om. Jag vet inte ens om jag själv skulle göra det i ett sådant läge.
Det etiska dilemmat är givetvis dels i vilka fall det ska tillåtas med aktiv dödshjälp, men dels tänker jag också på att någon inom sjukvården trots allt ska ge den här hjälpen. Grunden i sjukvården ska trots allt vara att rädda liv, inte att ta liv – och det är väl just den aspekten jag tänker att man söker sig till yrken inom vården. Att få möjligheten att rädda liv… Då blir det lite dubbelt att man i ett fall ska rädda liv, i ett annat fall ta ett liv. Även om det är patienten själv som önskar att få somna in.

Så ja, jag är försiktigt positiv till aktiv dödshjälp, som en politiker förmodligen hade uttryckt det. Det beror helt på hur en lag om aktiv dödshjälp skulle utformas om jag skulle förespråka den eller ej. Och är det någon gång jag skulle förespråka en klausul om samvetsfrihet för vårdpersonal, så skulle det vara just om aktiv dödshjälp tilläts. Jag tycker inte det förenligt med vårdyrke att kunna avstå från att vara delaktig vid aborter, hantering av preventivmedel eller liknande. Men skulle man införa aktiv dödshjälp är det en helt annan sak. Kanske skulle man kunna tänka sig speciella kliniker eller sjukvårdsavdelningar ditt man kan söka sig för just aktiv dödshjälp. Kliniker/avdelningar där det jobbar personal som aktivt sökt arbete där och vill jobba med just något sådant.

Men jag håller med om att frågan inte är självklar. Som jag redan varit inne på, borde sjukvårdens uppgift i första hand vara att rädda liv, inte att ta liv. Samtidigt som det ska vägas emot att varje person ska kunna välja hur ens liv ska avslutas. Inte minst om man lider av obotliga sjukdomar som är förenade med mycket smärta och plågor.

Relaterade artiklar

Svenska Dagbladet 1

Om författare

Jag har bloggat på olika sidor sedan tidigt 2000-tal och brinner för det skrivna ordet. Jag är utbildad sjökapten och författare och mina inlägg kretsar mycket kring min vardag och politik liksom mina stora passioner mat, resor, film och litteratur. Förutom min blogg, ägnar jag mig åt film och har vid det här laget haft roller i ett stort antal produktioner inom såväl reklam som serier och långfilmer.

Du kanske också gillar:

Kommentera

%d bloggare gillar detta: