Just nu snurrar en lång rad ord omkring i min lilla skalle – och jag vet faktiskt inte riktigt vilket som passar bäst! Skrattretande var det första som dök upp kan jag säga. Sen kom ord som sorgligt och tragiskt, men framförallt är det faktiskt riktigt skrattretande!
Jag och min blogg har nämligen blivit JK-anmälda för förtal och smutskastning av Däckhuset i Kalmar! Som grund till sin anmälan har man mina blogginlägg som jag skrivit efter mitt sista besök där sent i höstas, liksom ett inlägg på reco.se, där man kan lämna omdömen om olika företag. Det inlägget lyder så här:

Jag kan säga att jag inte alls rekommenderar Däckhuset i Kalmar! Jag har varit kund där sedan våren -07 och det har varit många missöden. Min historia är lång och jag har nu bytt verkstad! Istället för att skriva hela historien här, lämnar jag två länkar, där man kan läsa allt! (följt av länkarna till inläggen)

Däckhusets JK-anmälan gäller förtal (avseende ovan inlägg på reco.se) och smutskastning (avseende mina blogginlägg). Jag blir bara full i skratt! För min tolkning av lagen säger att vi har yttrandefrihet i Sverige och att om jag är missnöjd med ett företag, är jag i min fulla rätt att skriva om det på min blogg.Vitsen med sökmotorer tycks man också helt och hållet ha missat på Däckhuset. Tanken är ju faktiskt just att man genom en sökning på till exempel Google ska kunna hitta sidor om det man söker på, eller hur?!JK-anmälan kom till min kännedom genom tips från en annan bloggare, som även länkade till Barometern.se, som redan hunnit skriva om det hela. Jag kunde därefter helt enkelt inte motstå frestelsen, utan ringde till JK som inom bara några minuter mejlade över både anmälan och beslutet – som fattats mycket snabbt – till mig.

Och så här skriver Däckhuset i sin anmälan till JK:

“Kalmar 09-04-01

Översänder en fråga angående smutskastning/förtal av vårt företag Däckhuset KBW AB i Kalmar. Vill gärna ha svar på om det är tillåtet att skriva en blogg så att detta hamnar på Googles första söksida. Meningen med bloggen är ju att smutskasta och uppmana till bojkott av företaget. Dessutom så kan vem som helst förstå att en sådan blogg bidrar till att personalen mår dåligt.

Bifogar utdrag från Google samt bloggen.”

Jaha, så personalen mår dåligt? Kan väl inte riktigt påstå att det är mitt problem efter det bemötande jag fick när jag var där sist – av just personalen. Först lovar man ett pris – som sedan blir 1,5 gånger så högt när jag väl ska hämta min moped. När jag kontaktar Konsumentvägledaren på kommunen får jag besked om att det inte får gå till så här och att jag har rätt att kräva tillbaka pengar. När jag pratar med Däckhuset om detta får jag en saftig utskällning – bland annat får jag omtalat för mig att jag inte är välkommen tillbaka dit och att jag är en olämplig fordonsägare. När jag sedan åker dit för att få igen mina pengar får jag nästa utskällning inför andra kunder och personal, då ägaren till Däckhuset bland annat sa att jag som lekman minsann inte skulle komma och tala om för honom som fackman hur han skulle sköta sitt jobb.

Undrar hur han själv skulle reagera på ett sådant bemötande från ett företag han anlitar som kund? Och hur han kan förvrida mina blogginlägg till förtal och smutskastning? Trots allt var det först efter att jag lagt ut hela historien på min blogg – och man från Däckhusets sida upptäckt bloggen – som man gjorde ett ganska magert försök att be om ursäkt genom att erbjuda mig en gratis service. Och i samma andetag fick ägaren det att låta som att han var förvånad över att jag upplevt dem på det sätt som jag gjorde. Då tänker man faktiskt inte mycket längre än näsan räcker, som jag ser det. Vem som helst skulle reagera precis som jag gjorde och jag vet att jag är långt ifrån den enda som blivit illa bemött och utskälld av detta företag.

Så här definierar Sveriges lag – brottsbalken – ärekränkning och förtal:

5 kap. Om ärekränkning

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.

Vidare kan man läsa följande i Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform:
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

  1. Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
  2. Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,
  3. Mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
  4. Demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats,
  5. Föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften,
  6. Religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Dessa lagtexter gör Däckhusets agerande än mer sorgligt på sitt lilla vis! Jag har med andra ord rätt att framföra mina åsikter om ett företag på det sätt jag vill, förtal gäller bara mot människor. Undantaget är rasism/nazism av olika slag, men mina inlägg kan ju knappast uppfattas som rasistiska, eller hur?!

Och JK gjorde precis samma tolkning som jag! Kan säga att jag hade blivit väldigt förvånad om denna anmälan överhuvudtaget lett någonstans alls! Så här lyder nämligen JK’s bedömning: “Justitiekanslern är ensam åklagare i mål som avser tryck- och yttrandefrihetsbrott. En förutsättning för att Justitiekanslern ska vara behörig att ingripa med allmänt åtal är att den fråga som saken gäller omfattas av regleringen i tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Anmälningar som faller utanför det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området ankommer det på allmän åklagare att hand­lägga. Hemsidor utgör självständiga databaser. Innehållet i databaser på Internet faller som huvudregel utanför YGL:s tillämpningsområde. Enligt den s.k. databas­regeln i 1 kap. 9 § YGL kan visserligen en databas under vissa förutsättningar falla in under den yttrande­frihets rätts­liga reg­leringen. Det har dock i ärendet inte kommit fram någon omständighet som talar för att de aktuella databaserna har tillhandahållits under sådana förut­sättningar som avses i 1 kap. 9 § YGL. Det ankommer sålunda inte på Justitiekanslern att ta ställning till anmälan utan på polis och allmän åklagare.Även om det inte är upp till mig att ta ställning till anmälningen vill jag peka på att brottet förtal endast kan rikta sig mot en människa (jfr bl.a. Holmqvist m.fl., Brottsbalken, 5:9). Ett bolag kan alltså inte förtalas i brottsbalkens mening”.
Så för min del behöver jag med andra ord inte vara särskilt orolig med tanke på de sista raderna i JK’s beslut. Ett företag kan som sagt inte utsättas för förtal i brottsbalkens mening. Det visar mer på Däckhusets okunskap inom juridiken snarare än något annat.
Nu är detta dessutom omskrivet i media – och vad tror ni då kommer att hända? Jo, självklart kommer jag få fler besökare på min blogg, fler får reda på hur jag blivit bemött – och fler kommer förhoppningsvis välja en annan verkstad framöver. Däckhusets anmälan har med andra ord givit MIG en form av vinst medan de själva förlorar på det! Förhoppningsvis har de lärt sig att inte göra förhastade saker utan att först verkligen kolla upp vad som gäller innan de blandar in myndigheter. I mina ögon framstår man på Däckhuset nu som ganska barnsliga och naiva, som tror att detta skulle lett någonstans. Och mitt beslut att aldrig mer anlita Däckhuset kvarstår, jag skulle ärligt talat hellre sälja min ögonsten till moped än lämna in dem till denna verkstad igen!
Men vem vet? Fortsättning kanske följer?! Själv har jag inte avskräckts från att vara ärlig på bloggen – och kommer garanterat att lägga ut en eventuell fortsättning. Oavsett hur Däckhusets personal mår av det. De har fått mig att må dåligt, men det tycks de ju inte bry sig om – så varför ska jag ta bort min inlägg?

Kolla för övrigt vilket datum anmälan är skriven – kanske är alltihop inget annat än ett halvdant försök till ett aprilskämt? *skratt*

Om författare

Jag har bloggat på olika sidor sedan tidigt 2000-tal och brinner för det skrivna ordet. Jag är utbildad sjökapten och författare och mina inlägg kretsar mycket kring min vardag och politik liksom mina stora passioner mat, resor, film och litteratur. Förutom min blogg, ägnar jag mig åt film och har vid det här laget haft roller i ett stort antal produktioner inom såväl reklam som serier och långfilmer.

Du kanske också gillar:

Kommentera

%d