Jag kan faktiskt inte låta bli att bli provocerad över abortdebatten som blossat upp i USA, där det verkar som att abort inte längre ska vara en nationell rättighet. Ett utkast från USA:s högsta domstol visar att en majoritet av domarna vill att abort inte längre ska var en nationell rättighet, utan att det ska vara upp till delstaterna själva att bestämma om det ska vara tillåtet eller inte. Flera delstater har den senaste tiden begränsat aborträtten och i Texas har till exempel abort förbjudits från sjätte graviditetsveckan. Den senaste i raden av delstater som vill inskränka aborträtten är Louisiana, där ett nytt lagförslag från Republikanerna gör en kvinna som genomför en abort ansvarig för mord eller dråp.
Demokraterna däremot vill skriva in rätten till abort i federal amerikansk lag och kallade till omröstning i senaten. Lagförslaget som senaten skulle ta ställning till innebar att den nationella lagen skulle ställa sig över delstaterna och hindra dem från att skärpa abortlagarna. Men förslaget fick bara 49 ja-röster mot 51 nej, och därmed gick det inte igenom.
Jag kan faktiskt inte förstå att abortfrågan väcker så mycket ont blod i ett land som kallar sig för ett av världens största demokratier. Rätten till abort borde vara en självklarhet i en demokrati, allt annat är ren idioti. Att – som i Louisiana – likställa en abort med mord eller dråp är ungefär lika långsökt som att likställa en avsugning med kannibalism.

Att jag är för en fri aborträtt råder det förmodligen inga tvivel om, hoppas jag. Och jag blir minst sagt provocerad när man i ett land som USA ens diskuterar huruvida det ska vara en rättighet eller ej. Begränsar man aborträtten, frånsäger man sig samtidigt rätten att kalla sig en demokrati – det är min bestämda uppfattning. I en demokrati ska varje kvinna själv ha rätten att bestämma över sin kropp och huruvida man ska fullfölja en graviditet eller ej. Det blir liksom bara löjligt om myndigheter och/eller politiker ska gå in och begränsa den rättigheten.
Sen tycker inte jag heller att man ska kunna avbryta en graviditet hur sent som helst. Men så länge ett foster inte klarar sig utanför mammans kropp, då ser jag faktiskt inte problemet i att genomföra en abort. Men är man politiker i USA, är detta tydligen ett väldigt stort problem som måste regleras till varje pris. Det är ju inte första gången abortdebatten blossat upp i USA, där politiker med jämna mellanrum försöker ta sig rätten att bestämma över kvinnors kroppar. Och oftast tycks det vara manliga politiker som drar igång debatten – män som tycker sig ha rätten att diktera villkoren för kvinnors rättigheter.
Det märkliga är att man ytterst sällan hör kvinnors åsikter i den amerikanska debatten, oftast är det bara männen som gör sig hörda. Men vad jag förstått, har det ändå uppstått en hel del demonstrationer för en aborträtt runtom i USA som en följd av debatten som blossat upp den här gången. Jag hoppas innerligt att demonstrationerna hörsammas och att man får en fortsatt aborträtt även i USA, trots vad de manliga politikerna i senaten och delstatsregeringarna tycker om det hela.

Man kan tycka vad man vill om abort, men i slutändan ska det vara den aktuella kvinnan som avgör om en abort ska genomföras eller ej. Det är så det borde funka i en demokrati. Går politikerna in och detaljstyr, är det inte längre en demokrati utan snudd på en diktatur. Trots att jag själv aldrig kommer behöva genomföra en abort, är jag glad att jag lever i ett land där man värnar om kvinnans rätt att själv få bestämma över sin kropp. Här är det ytterst sällan aborträtten ifrågasätts, utan de flesta är rörande överens om att kvinnan själv ska få avgöra. Och någonstans där kommer de demokratiska rättigheterna in, de demokratiska rättigheterna att själv få bestämma över sin kropp och vad man ska få göra med den. Något som inte är upp till några politiker att bestämma.

Relaterade artiklar

Dagens Nyheter 1
Svenska Dagbladet 1

Om författare

Jag har bloggat på olika sidor sedan tidigt 2000-tal och brinner för det skrivna ordet. Jag är utbildad sjökapten och författare och mina inlägg kretsar mycket kring min vardag och politik liksom mina stora passioner mat, resor, film och litteratur. Förutom min blogg, ägnar jag mig åt film och har vid det här laget haft roller i ett stort antal produktioner inom såväl reklam som serier och långfilmer.

Du kanske också gillar:

Kommentera

%d bloggare gillar detta: